กฎกติกาสำหรับการวางเดิมพัน Sbobet

sbobet

1.การแทงพนันของ Sbobet จะตอบรับการแทงพนันของสมาชิกเมื่อไอดีสมาชิกอยู่ในสถานะกำลังใช้งานอยู่ในระบบเท่านั้น

2.การแทงพนันของ Sbobet (Betting) ประเภทกีฬาต่างๆเป็นรายการที่สมาชิกจะต้องศึกษาข้อมูลรายละเอียดการเล่นพนันต่างๆและตรวจสอบข้อมูลอย่างถี่ถ้วนและถือว่าสมาชิกสมัครใจที่จะเล่นพนันทุกรายการ จึงไม่สามารถนำเหตุผลอันใดมาอ้างเพื่อให้ทำการยกเลิกหรือร้องร้องให้คืนเงินในการพนันที่เล่นเสียไปแล้ว

3.การแทงพนันของ Sbobet ทุกรายการจะถือว่าเจ้าของไอดีสมาชิก เป็นผู้ทำรายการแทงพนันทั้งหมด สมาชิกไม่สามารถอ้างด้วยเหตุผลอื่นๆว่าไม่ได้ทำรายการไม่ได้ทั้งนี้ถือว่าสมาชิกได้รับหน้าที่ในการรักษาของมูลส่วนตัวในการรักษารหัสผ่านในการเข้าเว็บไซต์หากมีบุคคลอื่นได้ทำการใช้ไอดีของสมาชิกไปแทงพนันในรายการต่างๆทางทีมงานก็จะไม่รับผิดชอบในทุกกรณี

4.การแทงพนันของ Sbobet ทุกรายการแข่งขันทั้ง Bettingหรือการแทงพนันรายการสด(Live)สมาชิกจะต้องตรวจสอบสถานะของรายการที่แทงพนันไปว่าทางSbobetนั้นได้รับการวางเดิมพนันของท่านหรือยังโดยสถานะที่ทางเว็บไซต์ได้ตอบรับแล้วจะขึ้นสถานะว่า(Running)จึงจะถือว่ารายการแทงพนันดังกล่าวสมบูรณ์

5.ก่อนที่จะกดยืนยันการแทงพนัน Sbobet สมาชิกกรุณาตรวจสอบการวางยอดเงินเดิมพนันว่าถูกต้องไหมจะแทงเท่าไหร่ ใส่จำนวนตัวเลขถูกต้องหรือไม่ รวมทั้งการวางเดิมพนันที่ซ้ำเกินจำนวนรายการที่สมาชิกได้เล่นหรือเปล่าแต่บางครั้งอาจจะเกิดจากความผิดพลาดของทางเว็บไซต์นั้นก็ได้

6.ทีมงาน Sbobet จะยึดถือยอดของการได้เสียตาม (win-loss) ของทางเว็บไซต์เป็นหลัก สามารถดูรายละเอียดและตรวจสอบได้ที่หน้าบัญชี(Statement) หากมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นรายการที่แทงพนันได้ยอดเงินไม่ถูกต้องหรือผิดพลาดตรงไหนให้สมาชิกทำการ(Save)ภาพรายการทั้งหมดให้ชัดเจนเพื่อเป็นหลักฐานในการยืนยันกับทีมงาน

7.ในกรณีที่เกิดข้อผิดพลาดดังกล่าวข้างต้นหรือเกิดข้อผิดพลาดทางด้านแทงพนันต่างๆให้สมาชิกหยุดทำรายการแทงพนันทุกอย่างก่อนและแจ้งปัญหาดังกล่าวกับทีมงาน Sbobet ให้ได้รับทราบเพื่อความสะดวกและรักษาสิทธิประโยชน์ของตัวสมาชิกเอง

8.สมาชิกสามารถแทงพนัน(Betting)ได้เท่าตามจำนวนยอดเงินที่คงเหลืออยู่ในบัญชีในตอนนั้นและทางเว็บไซต์ Sbobet ขอสงวนสิทธิ์ในการทำการปิดเว็บไซต์ได้ชั่วคราวหรือการยกเลิกการแทงพนันในเวลาอันใกล้การแข่งขันรวมถึงการอัพเดทยอดเงินเครดิตแก่สมาชิก โดยที่ไม่ต้องแจ้งให้สมาชิกได้ทำการรับทราบก่อนล่วงหน้า อีกทั้ง กฎ-กติกา สำหรับเกมส์การแข่งขันนั้นเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ท่านสมาชิกต้องคอยตรวจสอบว่าทางเว็บไซต์เปลี่ยนแปลงอะไรบ้างเพื่อให้เป็นที่เข้าใจซึ้งกันและกันระหว่างท่านสมาชิกกับSbobet  ดูเพิ่มเติม ได้ที่ http://mmomuayene.com

This entry was posted in sbobet and tagged , , , , , . Bookmark the permalink. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*
*